Chính Sách Bảo Mật

Nếu bạn sử dụng dịch vụ của Nhân số Việt Nam, bạn không cần phải lo lắng về vấn đề thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin mà chúng tôi thu thập được, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý thông tin của mình.

  1. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này áp dụng đối với mọi thiết bị, trang web hoặc ứng dụng trực tuyến của Nhân số Việt Nam Bảo mật thông tin cá nhân áp dụng bất kể bạn sử dụng máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng, TV hay thiết bị khác để truy cập Dịch vụ của chúng tôi.
  2. Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin khác nhau có liên quan đến: thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, thông tin chúng tôi thu thập. Chúng tôi cũng có thể tìm kiếm sự đồng ý của bạn để thu thập thông tin không được mô tả trong chính sách bảo mật thông tin cá nhân.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập theo các cách được mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập hoặc với sự đồng ý của bạn.

Thông tin Nhân số Việt Nam:

5f8fa31e00304b1267d8af4a button mui ten 1 Địa chỉ: 16 Ngách. 66/58 Đ. Ngọc Thuỵ, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

5f8fa31e00304b1267d8af4a button mui ten 1 Điện thoại: 0978.818.666

5f8fa31e00304b1267d8af4a button mui ten 1Website: https://nhansovietnam.com/

5f8fa31e00304b1267d8af4a button mui ten 1 Email: nhansovietnam.social@gmail.com

5f8fa31e00304b1267d8af4a button mui ten 1 Liên hệ: https://nhansovietnam.com/lien-he/

5f8fa31e00304b1267d8af4a button mui ten 1Fanpage: https://www.facebook.com/nhansovietnam

5f8fa31e00304b1267d8af4a button mui ten 1 Về chúng tôi: https://nhansovietnam.com/gioi-thieu/

5f8fa31e00304b1267d8af4a button mui ten 1 Chính sách bảo mật: https://nhansovietnam.com/chinh-sach-bao-mat/

5f8fa31e00304b1267d8af4a button mui ten 1 Điều khoản sử dụng: https://nhansovietnam.com/dieu-khoan-su-dung/

5f8fa31e00304b1267d8af4a button mui ten 1 Google Maps: https://goo.gl/maps/5hYhNtebv5KKNJ167

Đánh giá page